وقت سفارت
مرور برچسب

ثبت بیومتریک کانادا

اطلاعات ضروری بیومتریک کانادا

اطلاعات ضروری بیومتریک کانادا اطلاعات ضروری بیومتریک کانادا بیومتریک کانادا : در کلیه کشورهای دارای دفتر VAC انجام میشود حال چه کشورهای همسایه باشد مثل ترکیه. ارمنستان. امارات ویا کشورهای اروپایی باشد باید متقاضیان عزیز…