ویزای ازدواج انگلیس

ویزای ازدواج انگلیس

ویزای ازدواج انگلیس

متقاضیان اخذ این ویزا باید سنشان بالاتر از ۱۸ سال باشد و همچنین تعهدات زیر را به سفارت انگلستان ثابت کنند

فرد متقاضی باید متعهد شود که پس از اخذ ویزا و ورود به انگلستان با همسر آینده خود زندگی کند

فردی که درخواست ازدواج دارد باید ساکن یا شهروند امریکا باشد

برای اخذ این نوع ویزا باید مدارک خود و همسر آینده خود که در انگلستان زندگی می کند را به سفارت کشور خود برده و تقاضای ویزای ازدواج دهد.

پس از ورود به خاک انگلستان نیز فرد باید با همسر خود زندگی کند و برای تمدید ویزای خود مدارکی مانند اجاره نامه، مدارک بانکی و یا هر مدرکی که به سفارت انگلستان ثابت کند که با همسر خود زندگی می کند

پس از اخذ ویزای ازدواج انگلستان، فرد از تمامی حقوق شهروندی برخوردار خواهد شد و حتی اجازه کار تمام وقت نیز به ایشان داده می شود.

در صورتی که  ازدواج آن ها برای سفارت ثابت شود، پس از ۵ سال فرد می تواند برای اخذ اقامت دائم اقدام نماید.

ویزای نامزدی چگونه است

این نوع ویزا برای کسانی صادر می شود که قصد دارند نامزد خود را به انگلستان بیاورند و تعهد بدهند که ظرف مدت ۶ ماه با هم ازدواج کنند.

این نوع ویزا برای مدت ۶ ماه می باشد و در این مدت باید محلی برای سکونت نامزد و خانواده او تهیه نمایند.

همچنین باید به سفارت انگلیس ثابت شود که زوجین از قبل با هم آشنایی داشته و قصد ازدواج دارند.

برای ورود بستگان نامزد نیز باید به سفارت ثابت شود که ایشان از نظر مالی تامین می شوند بدون این که بخواهند از امکانات دولتی انگلستان استفاده نمایند.

توجه داشته باشید که با توجه به این که در دولت بریتانیا چند همسری قانونی نمی باشد

وقت سفارت انگلیس

 

نویسنده : یزدان گشت سفیران

نظرات بسته شده است.